Thursday, September 24, 2020
Home Tags ஹலோ லைட்

Tag: ஹலோ லைட்

டிக்டாக் மற்றும் ஹலோ லைட் உள்ளிட்ட 47 மாதிரி சீன செயலிகளுக்கு இந்தியாவில் தடை

0
டிக்டாக் மற்றும் ஹலோ லைட் உள்ளிட்ட 47 மாதிரி சீன செயலிகளுக்கு இந்தியாவில் தடை இந்திய அரசால் ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்ட டிக்டாக், ஹலோ போன்ற சீன செயலிகளின் மாதிரி செயலிகளுக்கு (குளோன்) தற்போது...