1920 முதல் தமிழக முதலமைச்சர்கள் பட்டியல்

0

1920 முதல் தமிழக முதலமைச்சர்கள்?
1. திரு.A. சுப்பராயலு – 17-12-1920 to 11-07-1921
2. திரு. பனகல் ராஜா – 11-07-1921 to 03-12-1926
3. டாக்டர். P. சுப்பராயன் – 04-12-1926 to 27-10-1930
4. திரு. P.முனுசாமி நாயுடு – 27-10-1930 to 04-11-1932
5. திரு.ராமகிருஷ்ண ரங்கா ராவ் – 05-11-1932 to 04-04-1936
6. திரு. P . T . ராஜன் – 04-04-1936 to 24-08-1936
7. திரு.ராமகிருஷ்ண ரங்கா ராவ் – 24-08-1936 to 01-04-1937
8. திரு குர்ம வேங்கட ரெட்டி நாயுடு – 01-04-1937 to 14-07-1937
9. திரு.ராமகிருஷ்ண ரங்கா ராவ் – 14-07-1937 to 29-10-1939
10. திரு தன்குதுரி பிரகாசம் – 30-04-1946 to 23-03-1947
11. திரு O P ராமசாமி ரெட்டியார் – 23-03-1947 to 06-04-1949
12. திரு P S குமாரசுவாமி ராஜா – 06-04-1949 to 09-04-1952
13. திரு C ராஜகோபாலாச்சாரி – 10-04-1952 to 13-04-1954
14. திரு K காமராஜ் – 13-04-1954 to 02-10-1963
15. திரு M பக்தவத்சலம் – 02-10-1963 to 06-03-1967
16. டாக்டர். C.N. அண்ணாது ரை – 06-03-1967 to 03-02-1969
17. M கருணாநிதி – 10-02-1969 to 04-01-1971, 15-03-1971 to 31-01-1976
18. M G ராமசந்திரன் – 30-06-1977 to 17-02-1980, 09-06-1980 to 15-11-1984, 10-02-1985 to 24-12-1987
19. திருமதி ஜானகி ராமசந்திரன் – 07-01-1988 to 30-01-1988
20. M கருணாநிதி – 27-01-1989 to 30-01-1991
21. செல்வி J ஜெயலலிதா – 24-06-1991 to 12-05-1996
22. M கருணாநிதி – 13-05-1996 to 13-05-2001
23. J ஜெயலலிதா – 14-05-2001 to 21-09-2001
24. திரு O. பன்னீர்செல்வம் – 21-09-2001 to 01-03-2002 –>
25. J ஜெயலலிதா – 02-03-2002 to 12-05-2006
26. M கருணாநிதி – 13-05-2006 to 15-05-2011
27. J ஜெயலலிதா 16-05-2011 முதல்
28. ????
அதிக முறை (5) பொறுப்பேற்ற முதல்வர் மு. கருணாநிதி.
மிக நீண்ட காலம் (தொடர்ந்து) பொறுப்பிலிருந்த முதல்வர் எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் ஆவார். ஆண்ட காலம் 10 வருடம், 5 மாதம் 25 நாட்கள்
மிகக்குறுகிய காலம் (24 நாட்கள்), பொறுப்பிலிருந்தவர் ஜானகி இராமச்சந்திரன்