மீண்டும் ஓர் அழகிய பயணம் என் பாலா அண்ணனுடன் – நடிகர் சூர்யா

0
65

மீண்டும் ஓர் அழகிய பயணம் என் பாலா அண்ணனுடன் – நடிகர் சூர்யா

என்னைவிட என் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்தவர்…
ஒரு புதிய உலகை எனக்கு அறிமுகம் செய்து அடையாளம் தந்தவர்..
20 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் அதே ஆர்வத்துடன் அவர் முன் நான்…
அப்பா ஆசீர்வதிக்க மீண்டும் ஓர் அழகிய பயணம் என் பாலா அண்ணனுடன்…
அனைவரின் அன்பும் ஆதரவும் தொடர வேண்டுகிறேன்…