கடமான் பறை படபிடிப்பு குழுவினருடன் மன்சூரலிகான் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்

0

முதல் தடவையாக பிறந்தநாளை மன்சூரலிகான் கடமான் பறை படபிடிப்பு குழுவினர் உடன் கொண்டாடினார் 20/02/2018